aktuell version och äldre

Version 1.2.19 (2017-01-19)

Version 1.2.18 (2016-12-13)

Version 1.2.17 (2016-09-24)

 • OpenSSL har uppdaterats till 1.0.2i (från 1.0.1t) på grund av OpenSSL Security Advisory 20160922.
 • Fixat en bugg som kunde leda till att Mumble loggen var ej möjligt att nå efter att man har fått ett specialskriven textmeddelande.
 • Pulseaudio backend kommer nu gå tillbaka till standardenheten om den valda enheten inte längre finns kvar .
 • Mumble skickar nu enbart oformaterad text meddelanden till KDE och Freedesktop.org notificerings endpunkter.
 • Xbox One styrenheter är nu korrekt svartlistade från DirectInput på Windows 10 Anniversary Update.
 • Xbox knappar och controllernamn som visas i Mumble bör nu vara korrekta för controller andra än första controllern.

Version 1.2.16 (2016-05-05)

 • För Mumbles binärpaket, OpenSSL har uppdaterats till 1.0.1t på grund av OpenSSL Security Advisory 20.160.503.
 • Mumble kommer inte längre att försöka hämta förändringar i XInput läge när inga controller är anslutna.
 • De sista referenser (offentlig serverlistan registrering och krasch rapportering) till det gamla domännamnet för Mumble tjänsten host, "mumble.hive.no" har ändrats för att använda "mumble.info" istället.
 • Overlay svarta listan från 1.3.0 utvecklingsversion har implementerats till version 1.2.16.
 • För en fullständig ändringslogg , se skillnad mellan 1.2.15 och 1.2.16 på GitHub.
 • OBS!!
  Vi rekommenderar att alla användare av Mumble och Murmur (serverkomponenten av Mumble) uppgradera så snart som möjligt. Användare som kör Murmur paket på en Intel-processorer som stöder AES-NI bör uppgradera omedelbart på grund av CVE-2016-2107 (OpenSSL Security Advisory 20.160.503).

Version 1.2.15 (2016-03-05)

 • Stöd för XInput (XboxInput) hämtas från utvecklingsversionen 1.3.x på grund av inkompatibilitets problem i Windows 10 för program som stödjer Xbox controllers via DirectInput.
 • Olika förbättringar i WASAPI audio. Detta bör leda till bättre kompatibilitet med ljudenheter som inte stödjer floating point samples, såsom headset som används av en Xbox-handkontrollen.
 • En svartlista Direct enheter har införts från 1.3.x. Detta svartlistar en inmatningsenhet som lagts fram av olika populära DAC.
 • Möjligheten att inaktivera den publika serverlistan, såsom möjligheten att skapa och / eller redigera Mumble serverlistan har införts från 1.3.x.
 • Olika hänvisningar till http://mumble.sourceforge.net/ har ändrats för att peka till https://www.mumble.info eller https://wiki.mumble.info/ .
 • OpenSSL uppdaterat till version 1.0.1s

Version 1.2.14 (2016-03-01)

 • Rättat ett fel som gjorde att Mumble crashar vid avslutning av programmet om man använder Overlay funktionen.
 • På grund att vissa Windows Vista användare hade problem med ändringen av code-signeringen som infördes i Version 1.2.13, återinförs både SHA1 + SSH256 signature och certifikat i version 1.2.14.

Version 1.2.13 (2016-01-10)

 • Säkerhetsuppdatering som rättar ett fel i Murmur (Mumble Server) för Windows, som gav en icke-autentiserad användare möjligheten att orsaka servern att sluta svara på UDP-anslutningar. Felet har funnits i alla tidigare versioner av Mumble 1.2.x, men berör bara murmur serverar som körs på Windows.
  För mer information se Mumble-SA-2016-001 .
 • Version 1.2.13 är den första versionen på Windows som är enbart code-signerat med en SHA256 Authenticode signatur och certifikat. Tidigare utgåvor signerades av både en SHA1 signatur och certifikat, samt en SHA256 signatur och certifikat.

Version 1.2.12 (2015-12-20)

 • I Mumble 1.2.11 skrollar loggen alltid längst ner, även om man manuellt skrollar upp för att läsare tidigare meddelanden.
  Skrolla längst ner används nu enbart om användaren inte manuellt har skrollat upp.
 • Rättat ett fel där en gammal Overlay klient kan leda till att Mumble användargränssnittet låser sig.
 • Rättat ett fel där CELT och OPUS kodare inte blivit korrekt återställs när man använder mer än ett frame per paket i Mumble. Detta har tidigare orsaka bullriga artefakter i början av sändningar.

Version 1.2.11 (2015-12-06)

 • Binary release för OpenSSL uppdaterad till 1.0.1p enligt OpenSSL säkerhetsråd 2015-12-13.
 • Uppdatering av olika bibliotek och binära releaser för att applicera säkerhetspatchar.
 • Fixat en bugg där Mumble's globala länkar på X11 inte kunde bli släppta korrekta om Chrome/Chromium användes som främsta applikation.
 • Förbättrar hjälptexten för att tillåta tangenter som används som globala genvägar på OS X Mavericks och nyare.
 • Korrektur av en bugg där klienter kunde automatiskt återansluta efter att klienten har blivit bannlyst från en Mumble server.
 • Infogande av bilder i en chatt ska nu leda till att Mumble alltid skrollar till slutet av loggen. 
 • Öppna mumble:// länkar ska nu korrekt tillåta användare att ändra kanaler om länken är öppen medans Mumble körs.
 • Korrektur av en bugg där "shortcut/linux/evdev/enable" configurations optionen inte blivit korrekt sparad eller överskriven när Mumble stängs.
 • Länk till den kompletta ändringsloggen.
 • Alla Mumble användare ska uppdatera till version 1.2.11 snarast!

Version 1.2.10 (2015-07-10)

 • OpenSSL har uppdaterats till 1.0.1p och 1.0.2d vilket fixar CVE-2015-1793 buggen.
  Alla Mumbleanvändare bör snarast uppdatera till version 1.2.10!

Version 1.2.9 (2015-06-11)

 • OpenSSL har uppdaterats till 1.0.1n.
 • Qt 4.8 har synkroniserats till de senaste källorna från Git.
 • Mumble och Murmur använder nu TLS 1.2 om kombinationen av servern / klienten tillåter detta.
 • Mumble och Murmur föredrar nu ECDHE + AES-GCM som krypteringsalgoritm, vilket ger bättre sekretess.

Version 1.2.8 (2014-08-08)

 • OpenSSL som används i Mumble har uppdaterats till version 1.0.0.n på grund av säkerhetsproblem. Se här.
 • Ett Pulseaudio problem som kunde leda till att Mumble klienten kraschar vid starten har åtgärdats.
 • Olika källnivåproblem som gjorde Mumble build att haverera när den byggs  med Clang har åtgärdats.
 • Windows Installer, liksom alla EXE och DLL-filer är nu kodtecknat med en Authenticode signatur som använder en SHA256 digest utöver den tidigare SHA1-baserade signaturen.
 • Windows build är nu byggt med buildenv / 1.2.x / win32 build miljön från mumble-releng.

Version 1.2.7 (2014-07-14)

 • OpenSSL som används i Mumble har uppdaterats till version 1.0.0.m på grund av ett säkerhetsproblem. Se här.
 • Logg-vyn i Mumble 1.2.6 kunde inte scrolla korrekt när en bild var inkluderad i ett textmeddelande. (Bugg 1258)
 • Några användare kunde inte ansluta till Mumble servrar på grund av en "remote host closed the connection" orsakad av en bugg i Skype's tillägg  "klick för att ringa-funktionen". (Bugg 1271)

Version 1.2.6 (2014-05-14)

 • SVG-bilder med lokala fil-referenser kan utlösa klient DoS (Deny of Serivce) (Mumble-SA-2014-005)
 • Mumble klienten kan inte korrekt HTML-avsluta vissa externa strängar innan den använder dem i en rich-text (HTML) format. (Mumble-SA-2014-006)
 • För våra binära paket (Windows och OS X-klienter), denna uppdatering rättar även Qt: s GIF dekoder sårbarhet:
  CVE-2014-0190 GIF dekoder i QtGui i Qt före 5.3 tillåter angriparen att orsaka en överbelastningsattack (NULL pekarreferens) via ogiltiga bredd- och höjdvärden i en GIF-bild.

Version 1.2.5 (2014-02-05)

 • Denna nya versionen innehåller två viktiga säkerhetsuppdateringar för klient programvaran av Mumble. Vi råder alla användare att ladda ner uppdateringen så snart som möjligt!
 • Ett missbildad Opus röst paket som skickas till en Mumble klient kan utlösa en NULL pekarreferens eller en out-of-bounds arrayåtkomst. (Mumble-SA-2014-001)
 • En missbildad Opus röst paket som skickas till en Mumble klient kan utlösa en heap-baserad buffer overflow. (Mumble-SA-2014-002)

Version 1.2.4 (2013-06-01)

 • Stöd för OPUS Audio Codec. OPUS är nu den primärt valda audio codec för Mumble.
 • Support för Windows 8.
 • "Tryck för att tala" förbättringar:
  - "Tryck för att tala" knapp i Windows. Kan nu aktiveras via "Konfigurera" -> "Inställningar" -> Välj "Överför -> Tryck för att Tala" -> Markera "Visa tryck-för-att-tala-fönster".
  - Användaren har nu möjligheten att konfigurera en "Hold-Tid" för "Tryck-för-att-tala" på upp till 5 sekunder. Efter att "Tryck-för-att-tala" knappen släpps, Mumble fortsätter att skicka röst för den konfigurerade tiden. 
 • Flera ändringar som gjorde i version 1.2.4 kan du se på Mumble Wiki's engelska hemsida.