Installation av Mumble-Server 1.3.xxx snapshot version on Debian 8 (Jessie)

Standard Mumble Server paketet som används i Debian 8 är version 1.2.8-2. (2015-11-21)
Den senaste snapshot version (Version 1.3.0) är fortfarande under utvecklingen, men innehåller en del förbättringar och nya funktioner.

Guiden nedan förklarar hur man uppgraderar en Mumble-Server versionen med Debian 8 till den senaste developer snapshot versionen. Alla kommandon nedan utgår ifrån att du redan är root användare. Alternativt kan du använda "sudo" om du använder ett användarkonto med sudo-rättigheter.

Börja med att installera Mumble-Server Version 1.2.8-2 via Debian's original repository.

apt-get install mumble-server

Starta servern om tjänsten inte redan är startat automatiskt efter installationen.

service mumble-server start

Är du inloggad med en Mumble klient på din Mumble server, så visas server version 1.2.8. när du klickar på informationssymbolen på menyraden:

mumble-server1281

I mumble-server.log filen visas följande information: 
<W>2015-11-21 17:47:08.370 Murmur 1.2.8 (1.2.8-2) running on X11: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie): Booting servers

Stoppa servern för att kunna genomföra uppgraderingen.

service mumble-server stop

Skapa katalogen /opt/mumble

mkdir /opt/mumble

Ladda ner den senaste Development Snapshot version av Mumble Server (OS: Static Linux Server)
Till exempel:

wget http://mumble.info/snapshot/murmur-static_x86-1.3.0~809~gb0d53e1~snapshot.tar.bz2

Packa upp den nedladdade filen:

tar -xvf murmur-static_x86-1.3.0~809~gb0d53e1~snapshot.tar.bz2

Gå in i mappen som just packades upp. I det här exemplet:

cd murmur-static_x86-1.3.0~809~gb0d53e1~snapshot

Kopiera sedan filen "murmur.x86" till mappen "/opt/mumble"

cp murmur.x86 /opt/mumble/

Ändrar nu Mumble-Servern startup skriptet så att rätt version av Mumble-Server körs.

nano /etc/init.d/mumble-server

I konfigurationsfilen ändrar du stället där Mumble-Server'n körs ifrån genom att ändra den här raden:

DAEMON=/usr/sbin/murmurd

Till:

DAEMON=/opt/mumble/murmur.x86

Spara ändringarna i filen genom att trycka Ctrl+X och sedan Y + Enter.
Starta Mumble-Server tjänsten igen:

service mumble-server start

I fall du få upp följande felmeddleande: "Warning: Unit file of mumble-server.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.", kör då det kommandot:

systemctl daemon-reload

När du är inloggad på din Mumble-Server kan du nu se att Mumble-Server versionen har blivit version 1.3.0. genom att klicka på Information symbolen i menyraden.

mumble-server1300

I mumble-server.log filen visas följande information: 
<W>2015-11-21 18:14:18.021 Murmur 1.3.0 (1.3.0~809~gb0d53e1~snapshot) running on X11: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie): Booting servers

Har du frågor funderingar, kontakta mig via min kontaktsida.